Handelsbolag Wallons Motor

Västmanlands län

Information

Handelsbolag Wallons Motor hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Kungsör som är den kommunen där Handelsbolag Wallons Motor finns. I Kungsör så finns det många olika Handelsbolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Handelsbolag Wallons Motor tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Handelsbolag Wallons Motor har haft sedan 1995-01-01. Handelsbolag Wallons Motor har funnits sedan och 1981-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Handelsbolag Wallons Motor så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 1 A, 736 36, Kungsör men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0227-12150.

Kungsör arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Handelsbolag Wallons Motor har idag 916461-5800 som sitt organisationummer.

; Bolagsmännen var för sig är den som för stunden ansvarar för Handelsbolag Wallons Motor

Rep av fordon

I Handelsbolag Wallons Motor så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wallon, PER GUNNAR Edvard som är född 1938 och har titeln Bolagsman, Wallon, ROLAND Per-Erik som är född 1959 och har titeln Bolagsman, .