Bostadsrättsföreningen Kungsladugården

Västmanlands län

Information

I Kungsör finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Kungsladugården. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Kungsladugården i Västmanlands län. Kungsör är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1981-11-06 så har Bostadsrättsföreningen Kungsladugården varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Kungsladugården och det finns fler verksamheter som är det i Kungsör.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kungsladugården så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Kungsladugården så kan ni göra det på 0227-12138.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Mattsson, Alf Robert som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Päivi Anneli som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallquist, Bo Denny som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wettergren, Hans Erik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Åslund, Nils-Erik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Latosuo, Esko Antero som är född 1935 och har titeln SuppleantPalm, Sven David som är född 1925 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Kungsladugården har 716412-1811 som sitt organisationsnummer.